سامانه نوبت دهی اينترنتی
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

کنسل نوبت گرفته شده

ليست تخصصها و پزشکها


 


ليست تخصصها و پزشکها

Skip Navigation Links.
Collapse  فدراسيون پزشکي ورزشي فدراسيون پزشکي ورزشي
Collapse درمانگاه ارتوپدیدرمانگاه ارتوپدی
زانو
کتف و شانه
دست
ستون فقرات
مچ پا
لگن
Collapse درمانگاه پزشکی ورزشیدرمانگاه پزشکی ورزشی
آسیب های عضلانی ورزشی
Collapse درمانگاه قلبدرمانگاه قلب
خانم دکتر نیشابوری
Collapse درمانگاه داخلیدرمانگاه داخلی
خانم دکتر لاله حاکمی
Collapse درمانگاه گوش و حلق و بینیدرمانگاه گوش و حلق و بینی
دکتر ابراهیم رزم پا
Collapse درمانگاه چشمدرمانگاه چشم
دکتر نقوی
Collapse درمانگاه دندان پزشکیدرمانگاه دندان پزشکی
خانم دکتر مدانلو
خانم دکتر یعقوبی
Collapse رادیولوژیرادیولوژی
درمانگاه روانشناسی
دکتر نادری
درمانگاه سونوگرافی ورزشی
Collapse درمانگاه تغذیهدرمانگاه تغذیه
دکتر فرج زاده
دکتر هادی عطارد
Collapse درمانگاه روانشناسیدرمانگاه روانشناسی
دکتر سامع
Collapse درمانگاه مشاوره مکملها و کنترل دوپینگدرمانگاه مشاوره مکملها و کنترل دوپینگ
دکتر رضا احمد خانی ها1398/05/28      کد کاربر:    شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com ورود